Sadarbības uzsākšana ar klientu, ievērojot NILLTFN likuma prasības

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTFN likums) paredz obligātu prasību šā likuma subjektiem veikt zināmus priekšdarbus pirms tiek uzsākta sadarbība ar jauniem klientiem.

Kā aprakstīts publikācijā “NILLTFN likuma subjekts – kā noteikt kuriem komersantiem ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu?”, NILLTFN likuma subjekti atšķiras atkarībā no tā vai tiem ir pienākums veikt klienta izpētes un identifikācijas procesu uzsākot darījuma attiecības ar jebkuru klientu, vai arī šie soļi ir veicami tikai ja klients lūdz veikt noteiktas kategorijas darījumus vai samaksa tiek veikta skaidrā naudā.

Ja komersantam ir pienākums veikt NILLTFN likumā noteiktos soļus klienta identifikācijai un klienta izpētei, tad komersants rīkojas atbilstoši šādai kārtībai:

 

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.