Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi NILLTFN likuma izpildei

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums likums (NILLTFN likums) dažādām komersantu grupām paredz atšķirīgus priekšnoteikumus gadījumiem, kuros ir veicama klientu identifikācija un izpēte. Tāpat NILLTFN likums paredz atšķirīgus klienta identifikācijas un izpētes priekšnosacījumus gadījumiem, kad ar klientu tiek uzsāktas darījumu attiecības vai veikts gadījuma rakstura darījums.

Lai mazinātu neskaidrības klienta obligātās izpētes nosacījumu piemērošanā, piedāvājam aplūkot tabulu ar NILLTFN likumā noteiktajiem klientu identifikācijas un izpētes nosacījumiem dažādām NILLTFN likuma subjektu kategorijām.

Tabula ar klientu identifikācijas un izpētes nosacījumiem apskatāma šeit.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.