Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi Sankciju likuma izpildei

2019.gada 1.maijā stāsies spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (Sankciju likums), kas pieprasīs komersantiem veikt starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus.

Sankciju likums, dažādām komersantu grupām, paredz atšķirīgus priekšnoteikumus gadījumiem, kuros ir veicama klientu identifikācija un izpēte. Lai mazinātu neskaidrības klienta obligātās izpētes nosacījumu piemērošanā, piedāvājam aplūkot tabulu ar Sankciju likumā noteiktajiem klientu identifikācijas un izpētes nosacījumiem dažādām Sankciju likuma subjektu kategorijām.

Tabula ar klientu identifikācijas un izpētes nosacījumiem apskatāma šeit.

 

—————————————————————————————
Šajā rakstā minētais ir tikai un vienīgi raksta autoru personīgais viedoklis un lasītājam ir pienākums personīgi pieņemt lēmumus par savu rīcību. Šis raksts nepauž oficiālu viedokli vai rekomendācijas, jo katra situācija var atšķirties no rakstā minētajiem apstākļiem.