Patiesā labuma guvēju reģistri ES valstīs

Patiesā labuma guvēju reģistri ES valstīs

Pēc tam, kad Eiropas Parlamenta un Padomes Ceturtā AML direktīva uzlika par pienākumu visām ES dalībvalstīm izveidot savu patiesā labuma guvēja reģistru, lielākā daļa no tām tādu arī ir izveidojušas. Tai sekojošajā Piektajā AML direktīvā dalībvalstīm tika uzlikts arī pienākums padarīt šos patiesā labuma guvēju reģistrus publiski pieejamus, tomēr šis process ir noticis visai lēni, un ne visu ES dalībvalstu reģistri jau ir publiski pieejami. Vienlaikus pieejamie reģistri ir kļuvuši par arvien vērtīgāku datu avotu klientu un darījumu partneru izpētei. Šajā rakstā apkopoti ES valstu patiesā labuma guvēju reģistri, iekļaujot arī vairākas Eiropas valstis, kuras neietilpst Eiropas Savienībā, bet ir izveidojušas savus reģistrus.

Izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanu FID no 2021.gada 1.oktobra 

Izmaiņas ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanu FID no 2021.gada 1.oktobra 

2021.gada 15.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2021.gada 12.jūlijā. Ar šiem NILLTPFN likuma grozījumiem Ministru kabinetam tika deleģēts uzdevums noteikt jaunu kārtību ziņojumu iesniegšanai par aizdomīgiem darījumiem, kā arī jaunu kārtību sliekšņa deklarāciju iesniegšanai saistībā ar goAML lietojumprogrammas ieviešanu.

Pastiprinātas prasības par klientu izpētes veikšanas kārtību nekustamā īpašuma starpniekiem

Pastiprinātas prasības par klientu izpētes veikšanas kārtību nekustamā īpašuma starpniekiem

2021.gada 15.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2021.gada 12.jūlijā. NILLTPFN likuma 3.panta 1.daļas 6.punkts redakcijā, kas bija spēkā no 2019.gada 29.jūnija līdz 2021.gada 11.jūnijam, paredzēja, ka šā likuma subjekti ir personas, kuras veic saimniecisko vai profesionālo darbību kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, tostarp gadījumos, kad tās rīkojas kā nekustamā īpašuma nomas starpnieki attiecībā uz darījumiem, kuriem ikmēneša nomas maksa ir 10 000 euro vai lielāka.

Jaunākie NILLTPFN likuma grozījumi – nākamais mēģinājums sakārtot AML jomu

Jaunākie NILLTPFN likuma grozījumi – nākamais mēģinājums sakārtot AML jomu

2021.gada 15.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFN likums), kas stājās spēkā 2021.gada 12.jūlijā. Šoreiz likumprojekta pieņemšana nenotika tik raiti, kā tas bija plānots, jo, lai gan sākotnēji likumprojekts tika virzīts apstiprināšanai Saeimā steidzamības kārtībā, pie otrā lasījuma tika lemts steidzamības statusu atcelt, lai pilnīgāk izdiskutētu strīdīgos jautājumus. Arī ar šiem NILLTPFN likuma grozījumiem, kā jau ierasts, tika veiktas gan tā sauktās „kosmētiskās izmaiņas”, kuras pēc būtības nemaina likuma piemērošanas kārtību, tā vietā paredzot tikai atsevišķu nosaukumu maiņu, gan arī būtiskas izmaiņas, kas skars ikvienu likuma piemērotāju.

Doku.lv AML speciālists Gints Metāls iegūst ICA profesionālo sertifikāciju sankciju risku pārvaldībā

Doku.lv AML speciālists Gints Metāls iegūst ICA profesionālo sertifikāciju sankciju risku pārvaldībā

Pilnveidojot profesionālo kvalifikāciju, Doku.lv AML speciālists Gints Metāls 2021. gada 21. februārī nokārtojis International Compliance Association (ICA) sertifikāciju starptautisko sankciju riska pārvaldīšanas jomā. ICA sertifikāts “ICA Certificate in Managing Sanctions Risk” apliecina, ka AML speciālists ir padziļināti apguvis zināšanas starptautisko sankciju – ANO Drošības padomes, Eiropas Savienības un OFAC noteikto sankciju – risku pārvaldībā.

Doku.lv AML speciālists Gints Metāls iegūst International Compliance Association (ICA) sertifikāciju

Doku.lv AML speciālists Gints Metāls iegūst International Compliance Association (ICA) sertifikāciju

Doku.lv AML speciālists Gints Metāls 2021. gada februārī nokārtojis International Compliance Association (ICA) sertifikāciju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā. ICA sertifikāts “ICA Certificate in Anti Money Laundering 2021” apliecina, ka AML speciālists ir padziļināti apguvis zināšanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

FID prezentē Nacionālā riska novērtējuma projektu

FID prezentē Nacionālā riska novērtējuma projektu

2020. gada 13. oktobrī Finanšu izlūkošanas dienests (FID) prezentēja izstrādātā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma ziņojuma (Nacionālais riska novērtējums) par 2017.-2019.gadu projektu. FID turpinās konsultācijas ar valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvjiem, plānojot publiskot Nacionālā risku novērtējuma ziņojumu šī gada beigās.