Apmācības NILLTPFN likuma subjektiem

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir izstrādājis e-apmācību moduli Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFN likums) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) piemērošanai. E-apmācības kurss pieejams VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā EDS. Šis ērtais un mūsdienīgais apmācību risinājums sniedz iespēju komersantiem un to pārstāvjiem apgūt zināšanas, kuras nepieciešamas ikdienas pienākumu veikšanai sev ērtā un izdevīgā laikā un vietā.

E-apmācības AML tiesību normu piemērošanā

VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā EDS pieejamais e-apmācību kurss izstrādāts ar mērķi sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas NILLTPFN tiesību normu piemērošanā. E-apmācību astoņu moduļu ietvaros subjektiem un to pārstāvjiem ir iespēja iegūt padziļinātu informāciju par VID uzraugāmo subjektu pienākumiem, iekšējās kontroles sistēmu, risku novērtēšanu un sankciju režīma uzraudzību. E-apmācību noslēgumā, veicot gala pārbaudījumu, ir iespējams saņemt apliecību NILLTFN jomā. E-apmācību kurss EDS lietotājiem ir pieejams sadaļā “E-apmācības”. Apmācību kurss pieejams VID pārraudzībā esošajiem NILLTPFN likuma subjektiem.

Seminārs VID uzraugāmajiem NILLTPFN likuma subjektiem

Lai sniegtu zināšanas par NILLTPFN procesiem, sekmētu subjektu spēju identificēt, novērtēt un mazināt NILLTPFN riskus, VID rīko semināru ciklu VID uzraugāmajiem NILLTPFN likuma subjektiem. 2020. gada pirmais VID rīkotais seminārs norisināsies 2020. gada 29. janvārī, Rīgā, Talejas ielā 1, Rīgā.