Grozījumi NILLTFN likumā – būtiskākās izmaiņas likuma piemērotājiem, kuras stājās spēkā 2019.gada 29.jūnijā

Grozījumi NILLTFN likumā – būtiskākās izmaiņas likuma piemērotājiem, kuras stājās spēkā 2019.gada 29.jūnijā

2019.gada 13.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (NILLTFN likums). Ar šiem grozījumiem tiks pārņemtas jaunās Eiropas direktīvas naudas atmazgāšanas novēršanas jomā (AML IV direktīvas) prasības, kā arī likums tiks pilnveidots atbilstoši starptautiskās Finanšu darījumu darba grupas un Eiropas Padomes «Moneyval» ekspertu ieteikumiem.