Kā rīkoties, ja klients apmaksā rēķinu skaidrā naudā?

Kā rīkoties, ja klients apmaksā rēķinu skaidrā naudā?

Par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma jeb NILLTFN likuma subjektiem ir uzskatāmi preču un pakalpojumu sniedzēji, kuri par pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem saņem no klienta samaksu skaidrā naudā EUR 10 000 vai lielākā apmērā. Ne viens vien preču tirgotājs pamatoti jautā, kā gan ir iespējams veikt samaksu skaidrā naudā par šādu summu, ja reiz  likums „Par nodokļiem un nodevām” vispār liedz veikt skaidras naudas darījumus par summu virs 7200 euro.

Klienta izpētes procedūru salīdzinājums

Klienta izpētes procedūru salīdzinājums

Veicot klienta izpēti, lai noteiktu klientam piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riskus, pastāv iespēja veikt klienta izpēti trīs dažādos veidos. Tas ir, klienta izpēti iespējams veikt standarta izpētes procedūrā, padziļinātās izpētes procedūrā vai arī vienkāršotās izpētes procedūrā.

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi NILLTFN likuma izpildei

Klienta identifikācijas un izpētes obligātie nosacījumi NILLTFN likuma izpildei

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums likums (NILLTFN likums) dažādām komersantu grupām paredz atšķirīgus priekšnoteikumus gadījumiem, kuros ir veicama klientu identifikācija un izpēte. Tāpat NILLTFN likums paredz atšķirīgus klienta identifikācijas un izpētes priekšnosacījumus gadījumiem, kad ar klientu tiek uzsāktas darījumu attiecības vai veikts gadījuma rakstura darījums.

Fizisko personu datu apstrāde – AML dokumentu sagatavošana

Fizisko personu datu apstrāde – AML dokumentu sagatavošana

Aizpildīta klientu anketa satur ievērojamu daudzumu ar dažādiem fizisko personu datiem. Tā, piemēram, klientu anketās tiek norādīti ne tikai klientu pārstāvju dati un kontaktinformācija, bet arī dati par to patiesā labuma guvējiem un šo personu saistību ar politiski nozīmīgām personām. Tamdēļ ir pašsaprotamas atsevišķu personu bažas par to vai visu šo datu iegūšanai un apstrādei ir likumīgs pamats.

Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) 30.panta 1.daļa paredz likuma subjektiem obligātu pienākumu nekavējoties ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam par katru neparastu vai aizdomīgu darījumu. Tajā pat laikā NILLTFN likums sīkāk neskaidro kādi tieši darījumi ir uzskatāmi par neparastiem vai aizdomīgiem. Tāpat arī NILLTFN likuma regulējums par ziņošanas kārtību un veicamajiem pasākumiem nevienam vien komersantam var radīt neizpratni par atsevišķu darbību veikšanas secību.

NILLTFN likuma subjekts – kā noteikt, kuriem komersantiem ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu?

NILLTFN likuma subjekts – kā noteikt, kuriem komersantiem ir pienākums izveidot iekšējās kontroles sistēmu?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTFN likums) 3.panta 1.daļā ir uzskaitītas komersantu grupas, kurām, veicot komercdarbību kādā noteiktā sfērā, ir pienākums izveidot un pielietot iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

AML prasības virtuālo valūtu tirgotājiem

AML prasības virtuālo valūtu tirgotājiem

Virtuālo valūtu tirdzniecības regulēšana un šajā jomā strādājošo komersantu licencēšana šobrīd netiek veikta lielā daļā Eiropas valstu. Tikai nedaudzas valstis, kā, piemēram, Igaunija, jau šobrīd izdod licences valūtas maiņas pakalpojumu sniedzējiem, kuri veic virtuālo valūtu un papīra valūtu (fiat currencies) apmaiņu, kā arī digitālo maku pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus, lai savu klientu vārdā aizsargātu privātas šifrēšanas atslēgas virtuālo valūtu turēšanai, glabāšanai un pārskaitīšanai.